Privacy Policy

INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle webshopbezoeken, transacties en overeenkomsten met Cyclelife B.V.
Bedrijfsgegevens:
Naam: Cyclelife
Adres: Boompjes 8, 3253 AC Ouddorp
Telefoonnummer: +31 6 25 368 146
KvK: 68078315
Webshop: www.cycle-life.nl

De webshop van Cyclelife (www.cycle-life.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Cyclelife is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

2. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.
In uw webshopbezoek of samenwerking met Cyclelife zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

3. DOELEINDEN

Cyclelife verzamelt persoonsgegevens via www.cycle-life.nl op een aantal manieren:
1. Via formulieren op de webshop
2. Via de Cyclelife nieuwsbrief
3. Via Google Analytics
4. Via het bestelproces van producten
5. Via de fietsverzekering module

3.1 FORMULIEREN OP DE WEBSHOP

De Cyclelife webshop is voorzien van een contactformulier. In dit formulier vragen we u om persoonsgegevens.
We vragen om:
– Uw naam,
– Uw telefoonnummer,
– Uw e-mailadres,
– Een bericht.
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor onze producten of diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.
De gegevens die u invoert in dit formulier worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

3.2 DE CYCLELIFE NIEUWSBRIEF

Op de webshop kunt u zich aanmelden voor de Cyclelife nieuwsbrief. De Cyclelife nieuwsbrief bevat informatie over de producten van Cyclelife. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door uw e-mailadres in te voeren onderaan op de ‘over ons’ pagina.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de Cyclelife nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

3.3 GOOGLE ANALYTICS

De Cyclelife webshop maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze webshopbezoekers. Deze webshop statistieken gebruiken we om te leren van onze webshopbezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters:

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

3.4 HET BESTELPROCES

Op de webshop Cyclelife kunt u producten bestellen. In het bestelproces van deze producten wordt gevraagd om een aantal persoonsgegevens.

Dit zijn:
– Voornaam,
– achternaam,
– bedrijfsnaam
– straatnaam en huisnummer,
– postcode,
– plaats,
– land,
– telefoonnummer,
– e-mailadres.

Uw naam en adres hebben we nodig om de producten te kunnen verzenden en aan u te kunnen adresseren. Het e-mailadres gebruiken we om u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw bestelling. U ontvangt een bestelbevestiging en verzendbevestiging. We gebruiken uw e-mailadres niet om u promoties te sturen of om op te nemen in onze nieuwsbrief database. Het telefoonnummer hebben we nodig om contact met u op te nemen wanneer er gegevens ontbreken of als er iets bijzonders aan de hand is met uw bestelling. Bijvoorbeeld wanneer een product niet leverbaar is.

3.5 De fietsverzekering module

Cyclelife biedt de mogelijkheid via de webshop een fietsverzekering af te sluiten. Hiervoor laden we een formulier in van Enra.nl. Met het formulier kunt u een verzekering aanvragen. De gegevens die invoert voor dit doeleinde, worden opgeslagen op de server(s) van Enra. Er wordt hiervan geen kopie geplaatst op de website van Cyclelife. De gegevens die u invult worden gebruikt om u een aanbod te doen m.b.t. uw fietsverzekering. Cyclelife heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Enra om de garantie te hebben dat Enra zorgvuldig omgaat met de verstrekte persoonsgegevens.

4. VERSTREKKING AAN DERDEN

De Cyclelife webshop werkt samen met partners/subverwerkers. We werken bijvoorbeeld met een betalingsprovider (Pay.nl). De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Cyclelife essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Cyclelife zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze partners.
Verder verstrekken we uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.
Daarnaast staan op onze webshop links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.cycle-life.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

5. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
– Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
– Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
– Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.
Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

6. BEWAREN VAN GEGEVENS

Cyclelife bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

7. BEVEILIGING

Cyclelife treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.
– De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Cyclelife.
– Het personeel van Cyclelife gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
– Cyclelife maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
– Cyclelife registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

8. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Cyclelife met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.